sempozyumlar

 ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

1. “Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirinde ‘Çay’ İmajı”, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Çay Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 7-8 Kasım 2001, İstanbul.

2. “The Sosyological Mavoments in the Caucasus After the Soviet Union”, European Society for Central Asian Studies, 8th Intrnational Conferaence of ESCAS, 25-27th of September 2002, Bordeaux, FRANCE.

3. “Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkisinin Modern Şiirimiz Üzerindeki Yansımaları”, Savaş Çocukları-Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu, 31 Ekim-01 Kasım 2002, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

4. “Orhan Kemal’in 72. Koğuş Adlı Eserinde Hapishane Dünyasına Ait Sosyo-Psikolojik Analizler”, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Hapishane Sempozyumu, 04-05 Aralık 2003, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

5. “Akdeniz’de Mimarlık Teorisi ve Pratik”, (Halil İbrahim Düzenli ile), 12-16 Nisan 2004, International Gazimağusa Symposium, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, NORTHERN CYPRUS. (International Gazimağusa Symposium 2004, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, Gazimağusa 2004, s. 102-113.)

6. “Kıbrıs’ta Kültür, Sanat, Fikir ve Edebiyat Dergiciliği”, V. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 14–15 Nisan 2005, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, NORTHERN CYPRUS. (5. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, (Ed. Ülker Vancı Osam), C. I, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Gazimağusa 2006, s. 243-256.)

6. “Modern Edebiyat Eleştirisinde Psikoloji Güç”, 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara. (Bildiri Özetleri Kitabı, s. 1089-1090)

7. “Mekânın Sosyo-Psikolojik Ölçütünde Akdeniz”, 08-10 October 2007, International Gazimağusa Symposium, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, NORTHERN CYPRUS. (International Gazimağusa Symposium 2007, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, Gazimağusa 2007, s. 159-163.)

8. “Siyasal Tarihin Tetiklediği Göçlerin Kültürel Sentezi: Kıbrıs”, VI. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-26 Ekim 2007, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, NORTHERN CYPRUS. (6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, (Ed. Ülker Vancı Osam), Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Gazimağusa 2008, s. 361-365.)

9. “Çokkültürlülük ve Küresel Dünyada Birlikte Yaşama Karşısında Geliştirebileceğimiz Stratejiler”, I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23 Şubat 2008, Antwerpen, BELGIUM.

10. “1950 Öncesinde Kıbrıs’ta Görev Yapan Dört Yazar”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri Sempozyumu, 19-25 Ekim 2008, Gazimağusa,
NORTHERN CYPRUS. (Kıbrıs Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, C. I, Lefkoşa 2009, s. 137-141.)

11. “Attitudes Towards and Norms and Changes in Multicultural Education”, ICET 2009 II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi/2nd International Congress of European Turks, 14-16 May 2009, Antwerpen, BELGIUM.

12. “Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik”, WCCES (World Council of Comparative Education Societies) XIV. World Congress, Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 14th-18th June 2010. (Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, Book of Abstracts, (Ed. Fatma Gök), İstanbul 2010, Boğaziçi University Press, pp. 220.)

13. “Multicultural Education”, 13th International Conference ICT in the Education of the Balkan Countries, June 17-19, 2010, St Kliment Ohridski Sofia University,
Varna, BULGARIA. (Ict in the Education of the Balkan Countries, Penkova, R et al. (Eds). ICT in the Education of Balkan Countries. Vol 11, 743–746. Varna, Bulgaria.)

14. “Global Education”, Comparative Education Society in Europe, XXIV CESE Conference, 16-19 August 2010, Uppsala Universitet, Uppsala, SWEDEN.

15. “Sosyoloji ve Psikoloji Alanlarının Masalla İlişkisi”, VII. Uluslararası Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine Sempozyumu, 1-3 Aralık 2011, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC. (Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine, (Ed. Necdet Osam-Vugar Sultanzade), Gazimağusa 2013, Emupress, s. 26-31).

16. “Kültürlerarasılık ve Küreselleşme Sürecinde Eğitim”, ISTEC-International Science and Technology Conference, 13-15 December 2012, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES (UAE).

17. “Karşılaştırmalı Edebiyatın Yayılma Alanı”, UTEK’13-Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Saraybosna, BOSNA-HERSEK. (Uluslararasi Turk Dili ve Edebiyati Kongresi Bildiri Kitabı I, Sarajevo 2013, s. 271-275.)

18. “Küresel Eğitim ve Türkçe”, 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 4-6 Temmuz 2013, Niğde Üniversitesi, Niğde. (Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, (Ed. Kâmil İşeri vd.), Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2014, s. 443-448)

19. “Selanik ve Genç Kalemler Dergisi”, UDEK-2. Uluslararası Dil ve Edebiyatı Konferansı-Balkanlarda Türkçe, 14-16 Kasım 2013, Tiran, ARNAVUTLUK. (Uluslararasi Dil ve Edebiyat Konferansı Bildiri Kitabı I, Tirana 2013, s. 98-102.)

20. “Türk Edebiyatı”, UTEF-Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali, 20-26 Ekim 2014, Trabzon.

21. “Yahya Kemal Beyatlı’nın İspanya Yılları”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), May 19-22, 2016, Madrid, SPAIN.

ULUSAL SEMPOZYUMLAR

 1. “Cumhuriyet’ten Günümüze Trabzon Basını”, Trabzon Tarihi Sempozyumu, 6-8 Kasım 1998, Trabzon. (Trabzon Tarihi Sempozyumu, (Ed. Kemal Çiçek), Ankara 1999, s. 583-587.)

2. “Edebiyat Sosyolojisine Bakışta Türk Edebiyatı”, Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 4-5 Haziran 1999, Gaziantep. (Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Gaziantep 1999, s. 5-11.)

3. “Reşat Nuri Güntekin’in Balıkesir Muhasebecisi Adlı Eserinde Balıkesir’e Ait Sosyal Hayat Sahneleri İle Gelenek-Modernizm Çatışması”, Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, 31 Mayıs-2 Haziran 2000, Balıkesir.

4. “Kurmaca ve Gerçekçiliğin Benzerlik-Ayrımlarının Edebiyat Metinlerindeki Yeri ve Bir Model Olarak Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm Romanı”, I. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 21.Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları, Pamukkale Üniversitesi, Nisan 2001, Denizli. (21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları Sempozyumu, Denizli 2001, s. 353-364.)

5. “Gülten Dayıoğlu’nun Hikâyelerinde Gerçekçilik ve Sosyolojik Arka Plan”, Çocuk Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 24-26 Mayıs 2001, Eskişehir. (Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Gülten Dayıoğlu ve Yazını Sempozyumu, Eskişehir 2001, s. 201-205.)

6. “Süleyman Nazif ve Necip Fazıl Kısakürek’in Trabzon’la İlgili İzlenim ve Hatıraları”, Trabzon ve Çevresi Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Trabzon. (Trabzon ve Çevresi Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, C. II, Trabzon 2002, s. 393-400.)

7. “Ahmet Kutsi Tecer’in Sivas Kültür ve Edebiyatına Katkıları”, Cumhuriyet’in 80. Yılında Sivas Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003, Sivas. (Cumhuriyet’in 80. Yılında Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas 2003, s. 531-536.)

8. “Edebiyatımızda Haliç ve Çevresi”, Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 22-23 Mayıs 2003, İstanbul. (Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyumu, (Der. S. Faruk Göncüoğlu), İstanbul 2004, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, s. 281-292.)

9. “Kırşehir Basını ve Anadolu Gazeteciliğinde Kırşehir”, II. Kırşehir Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13–14 Ekim 2005, Kırşehir.

10. “İbrahim Zeki Burdurlu’nun Kıbrıs Yılları ve Kıbrıs’la İlgili Eserlerinde Kıbrıs”, I. Burdur Sempozyumu, 16–19 Kasım 2005, Burdur. (I. Burdur Sempozyumu, Bildiriler C. I, Mehmet Akif Üniversitesi Yayınları, Burdur 2007, s. 241-244.)

11. “Cumhuriyet’ten Günümüze Rize Basını”, I. Rize Sempozyumu, 16-18 Kasım 2006, Rize. (1. Rize Sempozyumu, Rize Valiliği, İstanbul 2007, s. 581-585.)

12. “Kuzey Kıbrıs’ta Geleneksel Tiyatro ve Tiyatro Geleneği”, VII. Lefke Edebiyat Buluşması, Lefke Avrupa Üniversitesi, 20-21 Nisan 2006, Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Kuzey Kıbrıs Gelenek ve Görenekleri, (Haz. Hasan Köksal), Lefkoşa 2006, s. 133-138.)

13. “Cumhuriyet’ten Günümüze Mersin Basını”, Mersin Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008, Mersin. (Mersin Sempozyumu 2008 Bildiriler, C.II, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin 2009, s. 479-484.)

14. “Zonguldak, Karabük ve Bartın İllerinde Yerel Basınının Tarihsel Akışı”, Medya ve Kültür Sempozyumu, 2-4 Temmuz 2009, Zonguldak.

15. “Türk Romanında Yenilmişlik Duygusu”, 3. İstanbul Edebiyat Mevsimi Sempozyumu, 5-10 Aralık 2011, Türkiye Yazarlar Biliği, İstanbul.

Share

atıflar/referanslar

 1. Fatih Karagülle, Ara Nesil Romanında Sosyal Muhteva, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2004, s. 7.
 2. Sezai Coşkun, “Türkiye’deki Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları Üzerine Tespit, Tahlil ve Teklif”, Edebiyat Sosyolojisi (Ed. Köksal Alver), Ankara 2004,  Hece Yay., s .179.
 3. İhsan Işık, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, C. III, Elvan Yayınları, Ankara 2004, s. 1705-1706.
 4. Fatih Tığlı, Ehlikeyfin Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2004, s. 247-274.
 5. Soner Gündüzöz, “Arapçada Kültür-Dil İlişkisi: Arapça’nın Yapılanması ve Algılanmasında Etkili Öğeler”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. V (2005), nr. 2,  s. 217.
 6. Semih Vaner, (dir.) La Turquie, Paris 2005, Fayard, p. 590.
 7. Selçuk Çıkla, Cumhuriyet Düşüncesinin Kökleşmesinde Yusuf Ziya Ortaç’ın Yapıtlarının Yeri ve Önemi, Basılmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Samsun 2005, s. 51.
 8. Mustafa Duman, Çay Kitabı, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2005, s. 49-50.
 9. Mehmet Akif Bal, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Trabzonlu Simalar ve Trabzon’un Köklü Aileleri, Sarıcanlar Basım, İstanbul 2005.
 10. Ramazan Gülendam, Türk Romanında Kadın Kimliği (1946-1960), Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2006, s. 8.
 11. Yusuf Ziya Sümbüllü, Kemal Tahir’in Romanları Üzerine Oluşumsal Yapısalcı Bakımdan Bir İnceleme, Atatürk Üviversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum 2006, s. 3-4.
 12. Nazire Erbay, Bahaeddin Özkişi’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2007, s. 15.
 13. Nuran Dağlar, 1990-2000 Dönemi Edebiyat Dergilerinde Roman, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli 2007, s. 163.
 14. Şerife Nihal Zeybek, Dinî Edebiyat Açısından Mavera Dergisi (1-80. Sayılar) İncelemesi, AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 10-11.
 15. Zehra Arslan,  Trabzon Türk Ocağı (1925-1931), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek  Lisans Tezi, Trabzon 2008, s. 27.
 16. Orhan Kabataş vd., Kıbrıs Türk Edebiyatı II. Kitap, K. T. Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara 2008, s. 296.
 17. Hülya Yaylalı Tosun, Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Anne, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2009, s. 191.
 18. Safiye Çelik, Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Mehmet Âkif Ersoy, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2009, s. 6-8.
 19. Ramazan Gülendam, “Asıl ‘Garip’: Âsaf Hâlet Çelebi”,  Turkish Studies, Volume 4 /1-II Winter 2009, s. 1185.
 20. Ahmet Cuma, “Edebiyat Sosyolojisi ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi – Sanat ve Bilimin Sınır Ötesi Etkileşimi”,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, nr. 22 / 2009, s. 81-94.
 21. Mustafa Safran-Ahmet Şimşek, “Tarih Yazımında Bir Sorun: Tarih ve Zaman İlişkisi”, Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, nr. 1, 2009, s. 13.
 22. Ayşe Ertuş, Ayla Kutlu’nun Öyküleri Üzerine Bir İnceleme, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2009, s. 10.
 23. Enver Karataş, “Türkiye’de Kadın Hareketleri ve Edebiyatımızda Kadın Sesleri”, Turkish Studies, Volume 4 /8 Fall 2009, s. 1667.
 24. Sıla Akdeniz, Asaf Hâlet Çelebi Şiirlerinde Ara Konumda Fantastik, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, s. 17, 44, 67.
 25. Selçuk Çıkla, Şair, Mizah Yazarı, Gazeteci Yusuf Ziya Ortaç, İstanbul 2010, Kitabevi Yayınevi, s. 131.
 26. Oğuz Karakartal, Kıbrıs’ta Türkiye Kültür Adamları ve Eserleri (1873-1974), İstanbul 2010, Doğan Kitap, s. 44.
 27. Emel Aydın, Orhan Veli’nin Şiirlerinde Öykü İzleri, Sait Faik’in Öykülerinde Şiir İzleri, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2011, s. 30, 61.
 28. Zehra Yazbahar, “Afet Ilgaz’ın Romanlarında Kadın Sorunsalı”, Turkish Studies, Vol. 6/2 Spring 2011, p. 1066. 
 29. Salih Okumuş-İdris Şahin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Zaman ve Mekân Bağlamında Yabancılaşmanın Tezahürleri”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. III, Nr. 5,  Haziran 2012, s. 109, 112, 115.
 30. İbrahim Tosun-Ali Koç, “Fatih-Harbiye Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış”, Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, nr. 1, Yaz 2012.
 31. Yılmaz Irmak, “Rasim Özdeneren’in Çok Sesli Bir Ölüm Adlı Hikâyesine Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım”, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yaz 2012, C. I, nr. 1, s. 77-78.
 32. Sebat Çelik, İngiliz Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet (George Eliot’ın “Midlemarch” Romanı Örneği), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya 2013, s. 6, 10.
 33. Kemal Erol, “Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Volume 6, Issue 3, March 2013, p. 883-885, 890, 896.
 34. Ülkü A.Oğuzhan Börekçi, “İttihat ve Terakki Dönemi’nde Gazeteci Kimliğinin Hüküm Gecesi Romanında Görünümü”, Selçuk İletişim-Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C. 8, S. 1 (2013), s. 213.
 35. Selami Çakmakcı, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” Şiirinde “Zaman” ve “Rüya” Kavramları Üzerine Bir İnceleme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 23, S.2, Elazığ 2013, s. 61. 
 36. Kemal Saylan, “Gümüşhane’de Dergiciliğin Tarihi ve İrfan Yolunda İlk Adım Dergisi”, History Studies, Vol. 5 Issue 4, Special Issue on Lausanne, July 2013, p. 209-210.
 37. Yakup Öztürk, “Hayatı ve Eserleriyle Ömer Faruk Akün’ün Edebiyat Tarihçiliği”,  TYB Akademi Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 3, nr. 7, Ocak 2013, s. 88, 102, 106.
 38. Bilgin Bakınç, Asaf Hâlet Çelebi’nin Şiirlerinin Kaynakları, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014, s. 72.
 39. Esra Polat Sabaş, Murathan Mungan’ın Öykü ve Romanlarında Kadın”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman 2014, s. 14.
 40. Ömer Solak, Edebiyat Biliminde Kuram ve Yöntem, Nobel Yayınevi, Ankara 2014, s. 79.
 41. İsmail Uygun, Cumhuriyet Dönemi Tarihî Romanları 1923-1946: “Eski” Kahramanların Yeni Söylemleri, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014, s. 51.
 42. Gencer Gençoğlu, “Orhan Şaik Gökyay’ın Dede Korkut ve Rıza Mollof’un Köroğlu Destanları Örneğinde Türk Destan Geleneğinin Sosyolojik ve Poetik Çıkarımı”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/12 Summer 2015, p. 415.
 43. Fatih Sakallı, “Server Bedii’nin “Cumba’dan Rumba’ya”sı ‘Geleneksel Hayat İle Modern Hayat Arasındaki Gel Git’”, Türkbilig, 2005/9: 132-133.
 44. Özlem Bay Gülveren, “Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Toplumsal Gerçekliğin Edebi Esere Yansıması: “Safahat” Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research,  C. 8 S. 39, Ağustos 2015, s. 58.
 45. Belma Canbay, “Edebiyatta Pazarlama ve Kişisel Markalaşma”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sayı 40 / Bahar 2015, s. 196.
 46. Muzaffer Kaya, “Le Sentıment D’etrangete Dans L’etranger D’albert Camus”, Turkish Studies, Volume 10/8 Spring 2015, p. 1618.
 47. Nuriye Çelik, “Michael Kohlhaas Üzerinden Adalet Sorgulaması: Onurlu Bir İsyan ile Bozgunculuk Arasındaki İnce Çizgi”, Sosyoloji Dergisi, 2014-2015, (31-32), s. 86.
 48. Z. Niliüfer Nahya, “Din, Büyü, Sanat, Efsane’nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi”, Folklor/Edebiyat, C. 21, sayı: 82, 2015/2, s. 204.
 49. Derya Ünal, Elif Şafak’ın “Aşk” Romanı ile Ahmet Ümit’in “Bab-ı Esrar” Romanlarının Mukayesesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2015, s. 22.
 50. Türkan Erdoğan, “İmre Kentész’in Düşünce Dünyası, Romanları ve Holocaust”, Turkish Studies, Volume 11/2 Winter 2016, p. 419.
 51. Rana Senanur Doğan, Edebiyat Siteleri Çerçevesinde Sosyal Medya Edebiyatı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 24.
Share