tezler

 

YÜKSEK LİSANS

Ertuğrul Aydın, 1921-1925 Yılları Arasında Çıkan Edebi Yazı ve Eserlerin Sistematik Bibliyografyası, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul 1994, VII + 205 s. [Danışman: Prof. Dr. Necat BİRİNCİ]

DOKTORA

Ertuğrul Aydın, Saadet Gazetesindeki Edebî Faaliyet Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul 1999, X + 517 s. [Danışman: Prof. Dr. Necat BİRİNCİ]

YÖNETTİĞİ TEZLER

1. Sevinç Girgin, Falih Rıfkı Atay’ın Gezi Yazılarında Avrupa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Gazimağusa 2012, IX + 101 s.

2. Dilşah Ünlü, Necati Cumalı’nın Eserlerinde İzmir ve Çevresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Gazimağusa 2015, X + 141 s.

3. Esra Resuloğlu, Naim Tirali’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İncleme, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Gazimağusa 2015, XI + 136 s.

4. Cem Buldu, Elif Şafak’ın Romanlarında Postmodernizm, devam ediyor.

5. Enes Karaçoban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Diplomatlık Yılları ve Zoraki Diplomat Eserindeki Yansımaları, devam ediyor.

6. Serdar Seçkin, Osman Türkay’ın Şiirlerinde İnsan-Coğrafya İlişkisi, devam ediyor.

7. F. Tuba Akgün,  Küçük Prens’in Türkçe Çevirileriyle İlgili Karşılaştırmalı Bir Analiz,  devam ediyor.

 

Share