sempozyumlar

 ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

1. “Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirinde ‘Çay’ İmajı”, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Çay Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 7-8 Kasım 2001, İstanbul.

2. “The Sosyological Mavoments in the Caucasus After the Soviet Union”, European Society for Central Asian Studies, 8th Intrnational Conferaence of ESCAS, 25-27th of September 2002, Bordeaux, FRANCE.

3. “Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkisinin Modern Şiirimiz Üzerindeki Yansımaları”, Savaş Çocukları-Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu, 31 Ekim-01 Kasım 2002, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

4. “Orhan Kemal’in 72. Koğuş Adlı Eserinde Hapishane Dünyasına Ait Sosyo-Psikolojik Analizler”, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Hapishane Sempozyumu, 04-05 Aralık 2003, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

5. “Akdeniz’de Mimarlık Teorisi ve Pratik”, (Halil İbrahim Düzenli ile), 12-16 Nisan 2004, International Gazimağusa Symposium, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, NORTHERN CYPRUS. (International Gazimağusa Symposium 2004, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, Gazimağusa 2004, s. 102-113.)

6. “Kıbrıs’ta Kültür, Sanat, Fikir ve Edebiyat Dergiciliği”, V. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 14–15 Nisan 2005, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, NORTHERN CYPRUS. (5. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, (Ed. Ülker Vancı Osam), C. I, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Gazimağusa 2006, s. 243-256.)

6. “Modern Edebiyat Eleştirisinde Psikoloji Güç”, 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara. (Bildiri Özetleri Kitabı, s. 1089-1090)

7. “Mekânın Sosyo-Psikolojik Ölçütünde Akdeniz”, 08-10 October 2007, International Gazimağusa Symposium, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, NORTHERN CYPRUS. (International Gazimağusa Symposium 2007, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, Gazimağusa 2007, s. 159-163.)

8. “Siyasal Tarihin Tetiklediği Göçlerin Kültürel Sentezi: Kıbrıs”, VI. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-26 Ekim 2007, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, NORTHERN CYPRUS. (6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, (Ed. Ülker Vancı Osam), Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Gazimağusa 2008, s. 361-365.)

9. “Çokkültürlülük ve Küresel Dünyada Birlikte Yaşama Karşısında Geliştirebileceğimiz Stratejiler”, I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23 Şubat 2008, Antwerpen, BELGIUM.

10. “1950 Öncesinde Kıbrıs’ta Görev Yapan Dört Yazar”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri Sempozyumu, 19-25 Ekim 2008, Gazimağusa,
NORTHERN CYPRUS. (Kıbrıs Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, C. I, Lefkoşa 2009, s. 137-141.)

11. “Attitudes Towards and Norms and Changes in Multicultural Education”, ICET 2009 II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi/2nd International Congress of European Turks, 14-16 May 2009, Antwerpen, BELGIUM.

12. “Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik”, WCCES (World Council of Comparative Education Societies) XIV. World Congress, Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 14th-18th June 2010. (Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, Book of Abstracts, (Ed. Fatma Gök), İstanbul 2010, Boğaziçi University Press, pp. 220.)

13. “Multicultural Education”, 13th International Conference ICT in the Education of the Balkan Countries, June 17-19, 2010, St Kliment Ohridski Sofia University,
Varna, BULGARIA. (Ict in the Education of the Balkan Countries, Penkova, R et al. (Eds). ICT in the Education of Balkan Countries. Vol 11, 743–746. Varna, Bulgaria.)

14. “Global Education”, Comparative Education Society in Europe, XXIV CESE Conference, 16-19 August 2010, Uppsala Universitet, Uppsala, SWEDEN.

15. “Sosyoloji ve Psikoloji Alanlarının Masalla İlişkisi”, VII. Uluslararası Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine Sempozyumu, 1-3 Aralık 2011, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC. (Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine, (Ed. Necdet Osam-Vugar Sultanzade), Gazimağusa 2013, Emupress, s. 26-31).

16. “Kültürlerarasılık ve Küreselleşme Sürecinde Eğitim”, ISTEC-International Science and Technology Conference, 13-15 December 2012, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES (UAE).

17. “Karşılaştırmalı Edebiyatın Yayılma Alanı”, UTEK’13-Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Saraybosna, BOSNA-HERSEK. (Uluslararasi Turk Dili ve Edebiyati Kongresi Bildiri Kitabı I, Sarajevo 2013, s. 271-275.)

18. “Küresel Eğitim ve Türkçe”, 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 4-6 Temmuz 2013, Niğde Üniversitesi, Niğde. (Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, (Ed. Kâmil İşeri vd.), Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2014, s. 443-448)

19. “Selanik ve Genç Kalemler Dergisi”, UDEK-2. Uluslararası Dil ve Edebiyatı Konferansı-Balkanlarda Türkçe, 14-16 Kasım 2013, Tiran, ARNAVUTLUK. (Uluslararasi Dil ve Edebiyat Konferansı Bildiri Kitabı I, Tirana 2013, s. 98-102.)

20. “Türk Edebiyatı”, UTEF-Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali, 20-26 Ekim 2014, Trabzon.

21. “Yahya Kemal Beyatlı’nın İspanya Yılları”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), May 19-22, 2016, Madrid, SPAIN.

ULUSAL SEMPOZYUMLAR

 1. “Cumhuriyet’ten Günümüze Trabzon Basını”, Trabzon Tarihi Sempozyumu, 6-8 Kasım 1998, Trabzon. (Trabzon Tarihi Sempozyumu, (Ed. Kemal Çiçek), Ankara 1999, s. 583-587.)

2. “Edebiyat Sosyolojisine Bakışta Türk Edebiyatı”, Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 4-5 Haziran 1999, Gaziantep. (Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Gaziantep 1999, s. 5-11.)

3. “Reşat Nuri Güntekin’in Balıkesir Muhasebecisi Adlı Eserinde Balıkesir’e Ait Sosyal Hayat Sahneleri İle Gelenek-Modernizm Çatışması”, Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, 31 Mayıs-2 Haziran 2000, Balıkesir.

4. “Kurmaca ve Gerçekçiliğin Benzerlik-Ayrımlarının Edebiyat Metinlerindeki Yeri ve Bir Model Olarak Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm Romanı”, I. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 21.Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları, Pamukkale Üniversitesi, Nisan 2001, Denizli. (21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları Sempozyumu, Denizli 2001, s. 353-364.)

5. “Gülten Dayıoğlu’nun Hikâyelerinde Gerçekçilik ve Sosyolojik Arka Plan”, Çocuk Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 24-26 Mayıs 2001, Eskişehir. (Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Gülten Dayıoğlu ve Yazını Sempozyumu, Eskişehir 2001, s. 201-205.)

6. “Süleyman Nazif ve Necip Fazıl Kısakürek’in Trabzon’la İlgili İzlenim ve Hatıraları”, Trabzon ve Çevresi Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Trabzon. (Trabzon ve Çevresi Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, C. II, Trabzon 2002, s. 393-400.)

7. “Ahmet Kutsi Tecer’in Sivas Kültür ve Edebiyatına Katkıları”, Cumhuriyet’in 80. Yılında Sivas Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003, Sivas. (Cumhuriyet’in 80. Yılında Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas 2003, s. 531-536.)

8. “Edebiyatımızda Haliç ve Çevresi”, Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 22-23 Mayıs 2003, İstanbul. (Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyumu, (Der. S. Faruk Göncüoğlu), İstanbul 2004, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, s. 281-292.)

9. “Kırşehir Basını ve Anadolu Gazeteciliğinde Kırşehir”, II. Kırşehir Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13–14 Ekim 2005, Kırşehir.

10. “İbrahim Zeki Burdurlu’nun Kıbrıs Yılları ve Kıbrıs’la İlgili Eserlerinde Kıbrıs”, I. Burdur Sempozyumu, 16–19 Kasım 2005, Burdur. (I. Burdur Sempozyumu, Bildiriler C. I, Mehmet Akif Üniversitesi Yayınları, Burdur 2007, s. 241-244.)

11. “Cumhuriyet’ten Günümüze Rize Basını”, I. Rize Sempozyumu, 16-18 Kasım 2006, Rize. (1. Rize Sempozyumu, Rize Valiliği, İstanbul 2007, s. 581-585.)

12. “Kuzey Kıbrıs’ta Geleneksel Tiyatro ve Tiyatro Geleneği”, VII. Lefke Edebiyat Buluşması, Lefke Avrupa Üniversitesi, 20-21 Nisan 2006, Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Kuzey Kıbrıs Gelenek ve Görenekleri, (Haz. Hasan Köksal), Lefkoşa 2006, s. 133-138.)

13. “Cumhuriyet’ten Günümüze Mersin Basını”, Mersin Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008, Mersin. (Mersin Sempozyumu 2008 Bildiriler, C.II, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin 2009, s. 479-484.)

14. “Zonguldak, Karabük ve Bartın İllerinde Yerel Basınının Tarihsel Akışı”, Medya ve Kültür Sempozyumu, 2-4 Temmuz 2009, Zonguldak.

15. “Türk Romanında Yenilmişlik Duygusu”, 3. İstanbul Edebiyat Mevsimi Sempozyumu, 5-10 Aralık 2011, Türkiye Yazarlar Biliği, İstanbul.

Share
Bu yazı akademik, sempozyumlar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

sempozyumlar için 1 cevap

  1. imdat DEMİR der ki:

    hocam ne çok çalışmışsın… kalemine sağlık…

Yorumlar kapalı.