biyografi

Yard. Doç. Dr. Ertuğrul AYDIN

(d. 2 Mart 1971, Kars) Türk şair, yazar, akademisyen, sosyal bilimci.

EĞİTİMİ

İlk ve ortaokulu Kars’ta, liseyi İstanbul Sefaköy Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans (MA) ve doktora (PhD) öğrenimini tamamladı.

ÇALIŞMA HAYATI

1992–2014 yılları arasında yayımlanan şiir ve yazıları; Hece, Virgül, Öteki-siz, Ülke, Türk Dili ve Edebiyatı, Science and Engineering Journal, Türk Edebiyatı, Muhafazakâr Düşünce, Yansıma, Yeni Türkiye, Ada ve Medeniyet Tasavvuru dergilerinde yayımlandı.

1991-1994 yılları arasında Âvâz adlı sanat-edebiyat dergisini yayımladı. 1993’te Arzumuz Kalkan Oldu aldı şiir kitabı Rebel Yayıncılık’tan çıktı. 2011’de Trabzon’un B Kapısı Kalkınma (anı-gezi) ve Yağmur Pençesi (şiir) adlı kitapları yayımlandı.

1992-1997 arasında İstanbul’da Türk Dili ve Edebiyatı branşında üç ayrı devlet okulunda görev yaptı. 1997’den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, 2003 Eylül’ünden bu yana ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Edebiyat Metodolojisi, Edebiyat Eleştirisi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Modern Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyatımızda Akımlar ve Ekoller, Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, Edebî Metin Çözümlemeleri, Roman İnceleme Yöntemleri, 1950 Sonrası Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Edebiyatı gibi dersler veren Aydın, özellikle edebiyat sosyolojisi, roman teorisi, karşılaştırmalı edebiyat, basın tarihi gibi alanlarda çeşitli dergilerde araştırma ve incelemeler yayımladı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda çok sayıda bildiri sunan yazarın, Türkiye ve KKTC dışında, Belçika, Bulgaristan, Fransa, İsveç, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek gibi ülkelerdeki yayın organlarında da çalışmalarına yer verildi.

Comparative Education Society in Europe, Türkiye Yazarlar Birliği, Trabzonspor Kulübü,  İstanbul Filateli Derneği gibi kurum ve kuruluşlara üye olan yazarın, “Edebiyat Sosyolojisi ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimlerinin Görev ve Öncelikleri”, “The Sociological Movements in the Caucasus after the Soviet Union”, “Çokkültürlülük ve Küresel Dünyada Birlikte Yaşama Karşısında Geliştirebileceğimiz Stratejiler”, “Edebiyat Sosyolojisine Bakışta Türk Edebiyatı”, “Edebiyat-Sosyoloji İlişkisinde Sosyolojik Kaynak ve Ölçütler”, “Şiir ve Gerçek(çi)lik”, “Kurmaca ve Gerçekçiliğin Benzerlik-Ayrımlarının Edebiyat Metinlerindeki Yeri ve Bir Model Olarak Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm Romanı”, “Edebiyatımızda Haliç ve Çevresi”, “Kıbrıs’ta Kültür, Sanat, Edebiyat ve Fikir Dergiciliği”, “Siyasal Tarihin Tetiklediği Göçlerin Kültürel Sentezi: Kıbrıs”, “Attitudes Towards And Norms And Changes in Multicultural Education” gibi yazıları öne çıkmaktadır.

Share

Bir cevap yazın